SKU: KSL KL100

(Tiếng Việt) Máy May Công Nghiệp Dây Chuyền Gia Công Hàng Dệt Kĩ Thuật Cao

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.